Pertandingan President Challenge Cup 2023 CSI International Show Jumping

Alhamdulillah, berikut adalah kejayaan yang dicapai oleh ahli kelab Ekuestrian MTNP dalam Pertandingan President Challenge Cup 2023 CSI International Show Jumping yang berlangsung pada 20 – 21 Mei 2023 di Kuala Lumpur Polo Club :

1. Muhammad Adam bin Saiful Amri (Ting. 4 IK)

– 2nd place Kategori Show Jumping (70 – 80 cm)

2nd place Kategori Show Jumping (40 – 50 cm)

– 3rd place Kategori Dressage Walk & Trot (Test B)

2. Aisyah Humyra Bt Johan (Ting. 5AR)

– 4th place Kategori Dressage Preliminary

– Top 10 Kategori Show Jumping (70 – 80 cm)

– Top 10 Kategori Show Jumping (40 – 50 cm)

3. Fathimah Syahidah Bt Shahzada Mohammad (Ting. 4 IK)

– 3rd place Kategori Dressage Walk & Trot (Test A)

– Clear Round Kategori Show Jumping (40 – 50 cm)

Terima kasih atas sokongan dan doa semua.

Scroll to Top