Program Syahadah

Program ini merupakan kesinambungan kepada program-program yang telah dijalankan di MTNP dalam menambahbaik kualiti para pelajar yang dihasilkan. Program ini amat membantu para pelajar menguasai Al-Quran dan setiap calon akan menjalani ujian bacaan di bawah kawalan guru yang bertauliah dan berpengalaman.